Giáo dục Canada

Du học Canada tìm hiểu qua về Hệ thống giáo dục tại Canada

Hệ thống giáo dục của Canada do chính quyền từng địa phương quy định, thông qua Bộ Giáo dục cấp tỉnh và vùng lãnh thổ. Thông thường, các Bộ Giáo dục quản lý các cơ quan nhỏ hơn được gọi là “Ban giáo dục” (Boards of Education) hoặc “Ban trường học khu vực” (District School Boards). “Ban giáo dục” hoặc “Ban trường học khu vực” có nhiệm vụ giám sát các trường học trong khu vực của họ.

Hệ thống giáo dục ở canada
Hệ thống giáo dục ở canada

Canada có 10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ, bởi vậy nước này có 13 hệ thống giáo dục khác nhau. Mặc dù nhiều hệ thống giáo dục khác nhau, những điểm khái quát dưới đây thường đúng, không kể bạn học ở tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nào:

 • Phần lớn trẻ em Canada học tại các trường công lập Chính phủ
 • Một số học sinh cũng học tại các trường tư thục.
 • Cả trường công lập lẫn tư thục tại Canada phải tuân theo hướng dẫn của chính quyền về chương trình giảng dạy cho học sinh.
 • Mặc dù không phổ biến, một số trẻ em có thể tự học ở nhà theo hướng dẫn của cha mẹ hoặc gia sư.
 • Thông thường, trẻ em học ở trường nào là dựa vào nơi chúng cư trú.
 • Trong hệ thống trường công lập, trẻ em phải học tại các trường nằm trong khu vực cư trú của mình, trừ phi được miễn.
 • Trẻ học tại các trường tư thục có thể đến từ bất cứ nơi nào tại Canada hoặc ở nước ngoài.
 • Các cấu trúc cơ bản trong hệ thống giáo dục cấp tỉnh và vùng lãnh thổ ở Canada là tương tự nhau: Mỗi nơi có ba bậc: tiểu học, trung học và sau trung học – tuy vậy, các cấp học bắt đầu và kết thúc của từng bậc khác nhau tại mỗi địa phương.
Sinh viên du học tại Canada
Sinh viên du học tại Canada
 • Tất cả áp dụng miễn phí học tiểu học và trung học trong suốt 12 năm ( riêng Quebec là 11 năm). Giáo dục là bắt buộc cho lứa tuổi từ 15-16 trở xuống. Tại Manitoba, giáo dục bắt buộc cho lứa tuổi từ 17 trở xuống, còn tại New Brunswick là từ 18 tuổi trở xuống hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông.
 • Giáo dục sau trung học do các trường công lập hoặc tư thục đảm nhiệm. Các trường này có thể được Chính phủ “ghi nhận”, “cho đăng ký” hoặc “cấp phép”, hoặc không bị điều chỉnh theo bất cứ chiều hướng nào.
 • Các trường đào tạo sau trung học sẽ cấp bằng, chứng chỉ, chứng nhận, và xác nhận tùy  thuộc tính chất, thời gian các chương trình đào tạo của trường.
 • Một số điểm giống nhau giữa các chương trình giáo dục ở Canada:
 • Các bằng cấp đại học được cấp theo 3 cấp độ liên tiếp- bằng cử nhân, bằng thạc sỹ và bằng tiến sỹ- cùng với việc sở hữu một bằng cấp ở cấp thấp hơn như điều kiện để được nhận vào học cấp cao hơn.
 • Nhiều trường đại học cũng đào tạo các chương trình cấp Bằng và Chứng chỉ: Nói chung, các chứng chỉ và văn bằng đại học đòi hỏi từ 01 đến 02 năm nghiên cứu theo một lĩnh vực hoặc ngành cụ thể.
 • Sinh viên ở cấp cử nhân thường là sinh viên đại học hoặc cao đẳng..
 • Hoàn thành chương trình học trung học hoặc chương trình Cégep (cao đẳng phổ thông và dạy nghề) 2 năm ở Quebec là điều kiện thông thường để được nhận vào học đại học hoặc cao đẳng.
 • Bằng cử nhân thường yêu cầu từ 03 đến 04 năm học trọn thời gian, dựa vào từng tỉnh hoặc tùy thuộc chương trình là tổng quát hay chuyên sâu.
 • Bằng cử nhân danh dự thường để chỉ bằng cấp cử nhân cao hơn, ghi nhân cho sự tập trung vào môn học, cũng như dành cho những sinh viên xuất sắc. Ở một số trường đại học, sinh viên có thể phải học thêm một năm để lấy bằng cử nhân danh dự.
 • Bằng thạc sỹ thường yêu cầu 02 năm học tập sau khi đã hoàn thành bằng cử nhân danh dự.
 • Mặc dù điều kiện thông thường cho một chương trình tiến sỹ là có bằng thạc sỹ, trong một số trường hợp đặc biệt, sinh viên được phép chuyển trực tiếp từ chương trình cử nhân danh dự  sang chương trình tiến sỹ. Điều kiện thông thường để lấy bằng tiến sỹ là trải qua ít nhất 03 năm hoặc lên tới 04- 05 năm học và nghiên cứu. Bằng tiến sỹ thường được gọi là PhD. Tuy nhiên, bằng tiến sỹ cũng có thể được cấp trong một số lĩnh vực nghiên cứu đặc biệt như âm nhạc (Dmus) hoặc Luật (LLD).
 • Trong các nghề như y, luật, sư phạm, công tác xã hội, một kỳ thực tập là cần thiết nhằm đạt được giấy phép hành nghề.
 • Các trường cao đẳng đại học đào tạo các chương trình cấp bằng như hoạt động chính của họ, cấp bằng cử nhân 3 năm hoặc 4 năm. Các trường cao đẳng đại học thường giải quyết cho bạn cơ hội chuyển sang đại học.
 • Các trường cao đẳng và học viện đào tạo các chương trình cấp chứng chỉ, văn bằng như hoạt động chính của họ, và một số trường cao đẳng, học viện cấp bằng trong một số lĩnh vực chuyên môn cụ thể.