Thành phố nào dễ xin việc làm nhất tại Canada?


4 FlaresTwitter


0
Facebook


0
Google+


2
LinkedIn


1
Pin It Share


1


4 Flares


×

Khả năng tìm kiếm việc làm dễ dàng là lý do tiên quyết mà các bậc phụ huynh cho con cái mình đi du học. Và du học Canada trong nhiều năm trở lại đây đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu.  Ở nơi đây có nền giáo dục đẳng cấp quốc tế, chất lượng vật chất và đời sống hàng đầu, và đặc biệt là cơ hội việc làm cao sau khi tốt nghiệp.

Vậy chắc hẳn bạn quan tâm thành phố nào dễ xin việc làm nhất tại Canada? Theo báo cáo mới nhất của hiệp hội BMO ( hiệp hội tài chính ) vừa được đưa trang huffingtonpost.ca đưa tin. Tỉnh Ontarin là tỉnh dễ kiếm việc làm nhất, tiếp theo đến Saskatchewan và Quebec.

Sau đây là 10 thành phố có tỉ lệ tìm kiếm việc làm cao nhất Canada( theo BMO )

  1. Guelph, Ontario

Tỷ lệ tăng dân số hằng năm: 1.2%

Tỷ lệ dân số có việc làm: 7.2%

Tỷ lệ việc làm tăng trưởng hằng năm: 9.1%

Tỷ lệ thất nghiệp: 4.2% ( giảm 0.9 từ năm 2015-2016)

Guelph, Ontario

Guelph, Ontario

  1. Regina, Saskatchewan

Tỷ lệ tăng dân số hằng năm: 2 %

Tỷ lệ dân số có việc làm: 69.8 %

Tỷ lệ việc làm tăng trưởng hằng năm: 1.1 %

Tỷ lệ thất nghiệp: 4.5 % ( tăng 0.5 từ 2015-2016)

Regina, Saskatchewan

Regina, Saskatchewan

  1. Quebec city, Quebec

Tỷ lệ tăng dân số hằng năm: 0.7 %

Tỷ lệ dân số có việc làm: 66.3 %

Tỷ lệ việc làm tăng trưởng hằng năm: 4.7 %

Tỷ lệ thất nghiệp: 4.9 % ( giảm 05 từ năm 2015-2016)

Quebec city, Quebec

Quebec city, Quebec

  1. Moncton, New Brunswick

Tỷ lệ tăng dân số hằng năm: 1.3 %

Tỷ lệ dân số có việc làm: 63.9 %

Tỷ lệ việc làm tăng trưởng hằng năm: 6.3 %

Tỷ lệ thất nghiệp: 6.2 %( giảm 0.6 từ năm 2015-2016)

Moncton, New Brunswick

Moncton, New Brunswick

  1. Vancouver, British Columbia

Tỷ lệ tăng dân số hằng năm: 1.9 %

Tỷ lệ dân số có việc làm: 62.3 %

Tỷ lệ việc làm tăng trưởng hằng năm: 4.2%

Tỷ lệ thất nghiệp: 5.7 % ( giảm 0.3 từ năm 2015-2016)

Vancouver, British Columbia

Vancouver, British Columbia

  1. Edmonton, Alberta

Tỷ lệ tăng dân số hằng năm: 2.3 %

Tỷ lệ dân số có việc làm: 69.8 %

Tỷ lệ việc làm tăng trưởng hằng năm: 5.7 %

Tỷ lệ thất nghiệp: 6.2% ( tăng 1.4 từ năm 2015-2016)

Edmonton, Alberta

Edmonton, Alberta

  1. Toronto, Ontarrio

Tỷ lệ tăng dân số hằng năm: 1.7 %

Tỷ lệ dân số có việc làm: 62.6 %

Tỷ lệ việc làm tăng trưởng hằng năm: 4.7 %

Tỷ lệ thất nghiệp: 7 % ( giảm 1% từ năm 2015-2016)

Toronto, Ontarrio

Toronto, Ontarrio

  1. Kingston, Ontarrio

Tỷ lệ tăng dân số hằng năm: 0,8%

Tỷ lệ dân số có việc làm:6.1%

Tỷ lệ việc làm tăng trưởng hằng năm: 6.5%

Tỷ lệ thất nghiệp: 6.5 % ( giảm 0.2% từ năm 2015-2016)

Kingston, Ontarrio

Kingston, Ontarrio

  1. London, Ontario

Tỷ lệ tăng dân số hằng năm: 0.9%

Tỷ lệ dân số có việc làm: 60.3 %

Tỷ lệ việc làm tăng trưởng hằng năm: 3.8%

Tỷ lệ thất nghiệp: 6.2 % ( giảm 1.1% từ năm 2015-2016)

London, Ontario

London, Ontario

  1. Winnipeg, Manitoba

Tỷ lệ tăng dân số hằng năm: 1.5%

Tỷ lệ dân số có việc làm: 60.3 %

Tỷ lệ việc làm tăng trưởng hằng năm: 2.4%

Tỷ lệ thất nghiệp: 6.1% (tăng 0.4% từ năm 2015-2016).

Winipeg, Manitoba

Winnipeg, Manitoba

Xem thêm:

>> Những điều tuyệt vời về thành phố Kingston

>> Du học Canada và cảm nhận về thành phố Winnipeg