Ngành kiến trúc được nhiều sinh viên Việt nam theo học không chỉ ở Canada mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Rất nhiều trường cao đẳng đại học…