Học bổng du học Canada

Học bổng cho sinh viên quốc tế trường Vancouver Island

Bạn đang tìm kiếm 1 suất học bổng du học Canada? Và bạn muốn được học tập trong một môi trường chất lượng? Dưới đây là những suất học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế từ trường đại học Vancouver Island.

Học bổng trường đại học Vancouver Island dành tặng cho các tân sinh viên quốc tế theo học chương trình đại học ở trường. Học bổng sẽ được xem xét  khi sinh viên ứng tuyển vào trường dựa theo bảng điểm và những hồ sơ hỗ trợ cho việc xin học bổng.

Hạn nộp: Hầu hết các chương trình học tại đại học Vancouver Island là vào ngày 31/03 hàng năm và học bổng sẽ được quyết đinh 6 tuần sau đó.

Học bổng trường đại học Vancouver Island
Học bổng trường đại học Vancouver Island

Dưới đây là các chương trình học bổng trường đại học Vancouver Island:

1. Học bổng khu vực dành cho sinh viên cử nhân quốc tế tại VIU

Số lượng: 6 suất mỗi năm
Giá trị: $5,000 ($2,500 thưởng vào năm đầu tiên và $2,500 cho năm thứ 2)

Các khu vực năm 2015:

Trung Quốc – 1 suất
Ấn Độ – 1 suất
Châu Âu – 1 suất
Châu Phi – 1 suất
Nam Mỹ – 1 suất
Khác – 1 suất. Học bổng này dành cho sinh viên đến từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới

Tiêu chí xét tuyển:

 • Học bổng trường đại học Vancouver Island này dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc đăng ký học chương trình đại học.
 • Học bổng này dựa trên điểm tổng kết THPT.
 • Sinh viên không cần nộp đơn xin học bổng.

2. Học bổng đầu  vào cho sinh viên toàn thế giới tại VIU

Số lượng: Tối đa 20 suất mỗi năm

Giá trị: $1,000/suất

Tiêu chí:

 • Cấp hàng năm cho những sinh viên đăng ký chương trình cử nhân dài hạn (không dành cho sinh viên học 1 kỳ hoặc sinh viên chuyển tiếp).
 • Học bổng được trao cho tối đa 20 sinh viên xuất sắc nhất đăng ký học tại kỳ mùa thu dựa trên bảng điểm đã nộp cho trường.
 • Sinh viên không cần nộp đơn xin học bổng.

3. Học bổng đầu vào cho sinh viên có bằng cấp Tú tài quốc tế (IB)

Học bổng toàn chương trình học

Số lượng: Tối đa 3 suất/năm
Giá trị: $1,000 mỗi năm trong 4 năm học (tổng $4,000)
Tiêu chí:

 • Dành cho tất cả các sinh viên quốc tế có chứng chỉ IB.
 • Học bổng được chọn dựa vào điểm trung bình cao nhất.
 • Sinh viên nhận được học bổng sẽ được giảm trừ trực tiếp vào học phí tại VIU trong học kỳ thứ 2 tại trường.
 • Sinh viên không cần nộp đơn xin học bổng.

Học bổng đầu vào

Số lượng: Tất cả những sinh viên có chứng chỉ IB sẽ nhận được học bổng
Giá trị: $1,000 mỗi suất cho năm đầu tiên

 • Dành cho tân sinh viên quốc tế có chứng chỉ IB.
 • Sinh viên nhận được học bổng sẽ được giảm trừ trực tiếp vào học phí tại VIU trong học kỳ thứ 2 tại trường.
 • Sinh viên không cần nộp đơn xin học bổng.

4. Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc tại trường THPT British Columbia

Số lượng: Tối đa 3 suất/năm

Giá trị: $1,000 mỗi năm trong 4 năm học đại học (tổng $4,000)

Tiêu chí:

 • Dành cho tất cả các sinh viên viên quốc tế đăng ký học tại VIU tốt nghiệp từ trường THPT British Columbia với chứng chỉ Dogwood và
 • Có điểm trung bình cao nhất tính theo các môn Anh văn 12, nghiên cứu xã hội 11 và toán 11. Học bổng được trao vào học kỳ thứ 2 tại VIU.
 • Sinh viên không cần nộp đơn xin học bổng.

5. Học bổng đầu vào cho sinh viên học ngoài lãnh thổ British Columbia

Số lượng: Tối đa 2 suất mỗi năm
Giá trị: $1,000 mỗi suất
Tiêu chí:

 • Dành cho tất cả các sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ những trường phổ thông ngoài lãnh thổ BC.
 • Học bổng sẽ được trao cho 2 sinh viên có điểm số cao nhất trong hai khóa học kiểm tra điều kiện của lớp 12 (không tính khóa học ngôn ngữ đầu tiên của sinh viên).
 • Sinh viên nhận được học bổng sẽ được giảm trừ trực tiếp vào học phí tại VIU trong học kỳ thứ 2 tại trường.
 • Sinh viên không cần nộp đơn xin học bổng.

Đăng bình luận