Danh sách các trường Canada

Du học Canada tại trường trung học Glendale

Trường trung học Glendale nằm ở mạn cuối đông của Hamilton gần Stoney Creek. Trường có hơn 1,000 học sinh với khoảng 18% là học viên đăng ký với tư cách là những người học tiếng Anh và hơn 407 học viên đến từ các quốc gia trên thế giới. Có hơn 30 ngôn ngữ được sử dụng tại trường. Đây là một trường trung học tổng hợp cung cấp đầy đủ các chương trình để đáp ứng các nhu cầu của một cộng đồng học sinh đa dạng.

Trường Glendale thực hiện các chương trình về các hướng đi nghề nghiệp trong một số các lĩnh vực môn học để chuẩn bị học sinh cho tất cả các hướng đi nghề nghiệp có thể có trong một lĩnh vực lao động.

Trường trung học Glendale
Trường trung học Glendale

1. Những điểm nổi bật của trường trung học Glendale

Glendale có đầy đủ các sinh hoạt thể thao và các câu lạc bộ được tiến hành song song với việc học tập. Trường cũng có một chương trình về dinh dưỡng và quần áo cũng như thực phẩm để giúp đỡ cho các học sinh gặp khó khăn.
Những sinh hoạt đa dạng về các hoạt động Chuyển Tiếp với các trường của chúng tôi cho phép học sinh lớp 8 nhiều cơ hội để tim hiểu về trường Glendale.

–  Đầy đủ các môn văn hóa và tự chọn, kể cả các môn văn hóa bậc trung học của Ontario.
–  Toàn bộ chương trình dành cho những người học tiếng Anh, kể cả việc giảng dạy các môn đặc biệt như Toán & Khoa học cho những người đang học tiếng Anh.
–  Các chương trình về các hướng đi nghề nghiệp dẫn đến việc học nghề, nối kết với trường cao đẳng Mohawk hay để lấy bằng chứng nhận.
–    Đầy đủ chương trình vừa học, vừa làm và chương trình bằng kinh nghiệm.
–    Các môn học đa ngành

2. Trọng tâm chương trình giảng dạy trường trung học Glendale

Hỗ trợ cho nhu cầu của mọi học viên là trọng tâm của tất cả nhân viên tại Glendale. Nhiều chương trình có sẵn để đáp ứng các nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên du học Canada. Sự linh động trong và giữa các chương trình cho phép chúng tôi đáp ứng các nhu cầu của cá nhân học sinh.
Sự tích cực học tập được khuyến khích trong tất cả mọi lĩnh vực và chương trình. Việc sử dụng kỹ thuật trong lớp học khuyến khích học sinh tích cực học tập. Nhân viên của trường tham gia nhiều đề án hoạt động nghiên cứu cải thiện việc học trong tất cả các lớp học.

Hoạt động ngoại khóa:

–   Bóng rổ
–   Học văn hóa sau giờ học của trường
–   Bóng bầu dục
–   Khúc côn cầu
–    Bóng chuyền
–   Đánh gôn
–    Môn bóng rugby
–    Môn cricket

Các hình thức hỗ trợ giúp học sinh thành công:

–    Các chương trình giáo dục thay thế khác tại cơ sở của trường và ngoài cơ sở của trường.
–    Các chương trình giúp hoàn tất một tín chỉ
–    Chương trình học hỏi bằng kinh nghiệm
–    Giúp cho những người có khó khăn trong chương trình vừa học vừa làm
–    Chương trình người trưởng thành có lòng quan tâm
–   Hỗ trợ tư vấn trong giai đoạn chuyển tiếp học nghề

Liên hệ tư vấn để có cơ hội nhận các suất học bổng du học giá trị !

Đăng ký du học

Đăng bình luận