Giáo dục Canada

Tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục Canada

Du học Canada bạn muốn tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục của nước này! Canada là 1 đất nước có nền giáo dục phát triển vào bậc nhất trên thế giới .

Tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục Canada
Tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục Canada

Hệ thống giáo dục Canada gồm có trường công lập và trường tư thục từ mẫu giáo cho đến đại học. Giáo dục thuộc trách nhiệm của tỉnh theo hiến pháp Canada, có nghĩa là có nhiều khác biệt giữa hệ thống giáo dục của các tỉnh khác nhau. Tuy nhiên, tiêu chuẩn khắp đất nước đều cao một cách đồng bộ. Nói chung, trẻ em Canada theo học mẫu giáo một hoặc hai năm vào lúc 4 hoặc 5 tuổi trên cơ sở tự nguyện. Tất cả trẻ em bắt đầu học lớp 1 vào lúc 6 tuổi. Năm học thường bắt đầu từ tháng 9 cho tới tháng 6 năm sau nhưng trong một vài trường hợp, tháng 1 cũng có thể là ngày nhập học.

Các trường trung học lên đến lớp 11 , 12 hoặc 13 tuỳ theo các tỉnh. Từ đây học sinh có thể theo học đại học, cao đẳng hay cao đẳng nghề. Cégep là chữ viết tắt tiếng Pháp của Cao đẳng phổ thông và dạy nghề và là 2 năm phổ thông hoặc 3 năm giáo dục kỹ thuật giữa bậc trung học và đại học. Tỉnh Québec có hệ thống Cégep.

Hệ thống giáo dục Canada

Dưới đây là môt số giá sinh hoạt ở Canada:

  • Vé xe bus một chiều (địa phương)      2.00 đô la đến 3.00 đô la
  • Bữa ăn trung bình tại nhà hàng             10.00 đến 25.00 đô la/người
  • Xem phim                                              8.50 đô la đến 12.00 đô la
  • Thư trong nước Canada                         0.52 đô la
  • Cước bưu điện quốc tế  (thư               1.55 đô la
Học sinh quốc tế, học phí niên học 2006 – 2007,
các chương trình về khoa học và nghệ thuật phổ thông (Đơn vị: Đôla Canada)
Province Undergraduate Graduate
Newfoundland and Labrador $8,780 $1,896 – $3,549
Prince Edward Island $8,970 $4,854 – $7,281
Nova Scotia $8,233 – $14,349 $5,735 – $19,467
New Brunswick $7,843 – $12,810 $7,260 – $9,384
Quebec $10,068 – $12,930 $9,078 – $20,000
Ontario $6,900 – $16,800 $5,650 – $26,764
Manitoba $5,573 – $8,283 $4,170 – $7,937
Saskatchewan $8,489 – $11,482 $2,000 – $7,078
Alberta $8,000 – $15,767 $5,500 – $21,546
British Columbia $9,248 – $17,667 $2,600 – $33,667

Đăng bình luận