Giáo dục Canada

Du học Canada ngành Công tác xã hội: cơ hội việc làm cao

Tại đất nước Canada rất chăm lo đến đời sống con người. Ngành công tác xã hội tại đất nước này vì thế cũng phát triển mạnh. Nếu như bạn có mong muốn tìm kiếm công việc dễ dàng tại Canada sau khi tốt nghiệp thì du học Canada ngành này sẽ rất phù hợp với bạn.

Du học Canada ngành công tác xã hội

Du học Canada ngành Công tác xã hội
Du học Canada ngành Công tác xã hội

Nhân viên xã hội là những người giúp đỡ và cải thiện đời sống của mọi người xung quanh. Họ giúp đỡ bằng cách tư vấn cho mọi người cách đương đầu và đối phó, giải quyết với các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày, ví dụ như các vấn đề của cá nhân, gia đình, trong mối quan hệ.

Các vấn đề mà một số nhân viên an sinh xã hội có thể giúp đỡ khách hàng đối mặt là: bệnh tật đe dọa, các vấn đề xã hội như thất nghiệp, sử dụng thuốc kích thích. Nhân viên xã hội còn giúp vào những vấn đề nội bộ trong gia đình, con cái, vợ/chồng. Bên cạnh đó, họ cũng có thể tiến hành các nghiên cứu, biện hộ để cải thiện dịch vụ, tham gia hoạch định, phát triển chính sách.

Nhân viên xã hội thường làm việc tại văn phòng hay tại các khu dân cư, nhưng họ cũng đi công tác tại địa phương để thăm hỏi những khác hàng, gặp gỡ các nhà cung cấp dịch vụ, hoặc tham gia các buổi họp.

Thời gian thường phải làm của một nhân viên xã hội toàn thời gian là 40 giờ/tuần và phải giải quyết một lượng lớn khách hàng với  những trường hợp khác nhau. Mức lương trung bình 1 tuần của họ là 800CDN/tuần (năm 2011).

Một số trường công lập uy tín dạy về Công tác xã hội tại Canada:

Cao đẳng Seneca - trường công lập uy tín dạy Công tác xã hội
Cao đẳng Seneca – trường công lập uy tín dạy Công tác xã hội
 • Humber College of Applied Arts and Technology (Toronto, Ontario)
 • Seneca College (Toronto, Ontario)
 • McMaster University (Hamilton, Ontario)
 • Algoma University (Sault Ste. Marie, Ontario)
 • Lakehead University (Thunder Bay, Ontario)
 • Georgian College of Applied Arts and Technology (Orillia, Ontario)
 • Ryerson University (Toronto, Ontario)
 • Redeemer University College (Acaster, Ontario)
 • University of Western Ontario (London, Ontario)
 • University of Toronto (Toronto, Ontario)
 • North Island College (Vancouver Island, British Columbia)
 • University of the Fraser Valley (Abbotsford, British Columbia)
 • University of British Columbia (Vancouver, Ontario)
 • Red Deer College (Red Deer, Alberta)
 • Grant MacEwan College (Edmonton, Alberta)
 • University of Calgary (Calgary, Alberta)
 • Mount Royal University (Calgary, Alberta)
 • V.v

Xem thêm:

>> Du học Canada ngành tâm lý học

 >> Du học Canada ngành công nghệ sinh học