Du học Canada ngành công nghệ sinh học


1 FlaresGoogle+


0
Facebook


0
Twitter


0
LinkedIn


1
Pin It Share


0


1 Flares


×

Nếu bạn đã luôn luôn bị cuốn hút bởi thế giới tự nhiên và có thể hình dung mình làm việc chặt chẽ với các công nghệ trong phòng thí nghiệm để chống lại bệnh tật, phát triển sản phẩm mới hoặc cải thiện cuộc sống, sau đó đọc thêm về các chương trình Cử nhân Công nghệ sinh học thì Canada chính là địa điểm tốt nhất để bạn học tập.

Du học Canada ngành công nghệ sinh học, sinh viên sẽ được học tập trong môi trường hiện đại năng động, được tiếp cận với cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất thế giới. Không chỉ dừng lại ở đó, sinh viên còn được tiếp xúc học hỏi từ những giáo sư đầu ngành thế giới trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Du học ngành công nghệ sinh học

Du học ngành công nghệ sinh học

1. Vì sao nên học ngành công nghệ sinh học tại Canada?

Nổi tiếng là đất nước phát triển và có nền giáo dục kiểu mẫu. Mỗi năm, Canada thu hút hàng chục nghìn lao động nhập cư từ nhiều nước trên thế giới đến đây làm việc và sinh sống. Sinh viên quốc tế đến Canada cũng đã tìm thấy nhiều cơ hội việc làm tại Canada sau khi tốt nghiệp và sau vài năm, họ trở thành những công dân Canada mới đóng góp vào sự phồn vinh của Đất Nước Lá Phong.

Các chuyên gia công nghệ sinh học sẽ làm việc trong phòng thí nghiệm với các hệ thống thiết bị chuyên ngành để quan sát, đưa ra giả thuyết, kiểm tra, phân tích và giao tiếp phát hiện sinh học khoa học mô tả. Cử nhân công nghệ sinh học tại các trường đại học ở Canada sẽ được học tập những kinh nghiệm thực tế cần thiết và kiến ​​thức lý thuyết cần thiết cho sự thành công trong lĩnh vực này. Ngoài ra, sinh viên du học Canada ngành công nghệ sinh học sẽ được thực hành công việc trong phòng thí nghiệm. Đây là một yếu tố quan trọng của một cử nhân trong chương trình công nghệ sinh học.

Du học Canada ngành công nghệ sinh học

Du học Canada ngành công nghệ sinh học

Tại các trường đại học ở Canada, chương trình Cử nhân Công nghệ sinh học thường kéo dài bốn năm khi thực hiện theo một lịch trình toàn thời gian. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm có trình độ tiên tiến là các giáo sư người dẫn học sinh thông qua một kinh nghiệm học tập nghiêm ngặt nhưng bổ ích như cử nhân Công nghệ sinh học ở Canada. Một số sinh viên Cử nhân Công nghệ sinh học có cơ hội để làm việc với Thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh vào các dự án luận án thú vị, và tất cả các nghiên cứu đầy đủ theo nhóm và cá nhân thông qua công việc trong phòng thí nghiệm, dự án nghiên cứu và nhiều hơn nữa.

2. Ngành Sinh học và các ngành học liên quan tại Canada

Các nhà sinh vật học và các nhà khoa học với chuyên ngành liên quan tiến hành các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng để mở rộng kiến thức về vật thể sống, để quan lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và để phát triển các sản phẩm và ứng dụng mới vào y học và nông nghiệp. Họ làm việc tại các phòng thí nghiệm hoặc các cơ quan của chính phủ, các công ty tư vấn môi trường, các công ty dịch vụ và tài nguyên, các công ty kỹ thuật sinh học, dược phẩm, hóa học và các học viện giáo dục và y tế.

Sinh viên du học Canada ngành công nghệ sinh học

Sinh viên du học Canada ngành công nghệ sinh học

Các chức danh nghề nghiệp liên quan đến ngành sinh học: nhà giải phẫu học, nhà vi trùng học, nhà tin sinh học, nhà sinh vật học, nhà sinh học tế bào, nhà sinh thái học, nhà phôi học, nhà di truyền học, nhà mô học, nhà miễn dịch học, nhà sinh học biển, nhà vi sinh vật học, nhà sinh sinh học phân tử, nhà ký sinh trùng học, nhà dược học, nhà sinh lý học, nhà động vật nguyên sinh học, nhà độc chất học, nhà virus học, nhà động vật học.

Hầu hết các trường đại học tại Canada đều giảng dạy về các ngành khoa học liên quan đến ngành công nghệ sinh học. Dưới đây là một số trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo công nghệ sinh học tại Canada.

 • University of Toronto (Toronto, Ontario)
 • McGill University (Montréal, Québec)
 • University of British Columbia
 • McMaster University (Hamilton, Ontario)
 • University of Alberta (Edmonton, Alberta)
 • Dalhousie University (Halifax, Nova Scotia)
 • University of Calgary (Calgary, Alberta)
 • Queens’ University (Kingston, Ontario)


1 FlaresGoogle+


0
Facebook


0
Twitter


0
LinkedIn


1
Pin It Share


0


1 Flares


×

Nếu bạn đã luôn luôn bị cuốn hút bởi thế giới tự nhiên và có thể hình dung mình làm việc chặt chẽ với các công nghệ trong phòng thí nghiệm để chống lại bệnh tật, phát triển sản phẩm mới hoặc cải thiện cuộc sống, sau đó đọc thêm về các chương trình Cử nhân Công nghệ sinh học thì Canada chính là địa điểm tốt nhất để bạn học tập.

Du học Canada ngành công nghệ sinh học, sinh viên sẽ được học tập trong môi trường hiện đại năng động, được tiếp cận với cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất thế giới. Không chỉ dừng lại ở đó, sinh viên còn được tiếp xúc học hỏi từ những giáo sư đầu ngành thế giới trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Du học ngành công nghệ sinh học

Du học ngành công nghệ sinh học

1. Vì sao nên học ngành công nghệ sinh học tại Canada?

Nổi tiếng là đất nước phát triển và có nền giáo dục kiểu mẫu. Mỗi năm, Canada thu hút hàng chục nghìn lao động nhập cư từ nhiều nước trên thế giới đến đây làm việc và sinh sống. Sinh viên quốc tế đến Canada cũng đã tìm thấy nhiều cơ hội việc làm tại Canada sau khi tốt nghiệp và sau vài năm, họ trở thành những công dân Canada mới đóng góp vào sự phồn vinh của Đất Nước Lá Phong.

Các chuyên gia công nghệ sinh học sẽ làm việc trong phòng thí nghiệm với các hệ thống thiết bị chuyên ngành để quan sát, đưa ra giả thuyết, kiểm tra, phân tích và giao tiếp phát hiện sinh học khoa học mô tả. Cử nhân công nghệ sinh học tại các trường đại học ở Canada sẽ được học tập những kinh nghiệm thực tế cần thiết và kiến ​​thức lý thuyết cần thiết cho sự thành công trong lĩnh vực này. Ngoài ra, sinh viên du học Canada ngành công nghệ sinh học sẽ được thực hành công việc trong phòng thí nghiệm. Đây là một yếu tố quan trọng của một cử nhân trong chương trình công nghệ sinh học.

Du học Canada ngành công nghệ sinh học

Du học Canada ngành công nghệ sinh học

Tại các trường đại học ở Canada, chương trình Cử nhân Công nghệ sinh học thường kéo dài bốn năm khi thực hiện theo một lịch trình toàn thời gian. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm có trình độ tiên tiến là các giáo sư người dẫn học sinh thông qua một kinh nghiệm học tập nghiêm ngặt nhưng bổ ích như cử nhân Công nghệ sinh học ở Canada. Một số sinh viên Cử nhân Công nghệ sinh học có cơ hội để làm việc với Thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh vào các dự án luận án thú vị, và tất cả các nghiên cứu đầy đủ theo nhóm và cá nhân thông qua công việc trong phòng thí nghiệm, dự án nghiên cứu và nhiều hơn nữa.

2. Ngành Sinh học và các ngành học liên quan tại Canada

Các nhà sinh vật học và các nhà khoa học với chuyên ngành liên quan tiến hành các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng để mở rộng kiến thức về vật thể sống, để quan lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và để phát triển các sản phẩm và ứng dụng mới vào y học và nông nghiệp. Họ làm việc tại các phòng thí nghiệm hoặc các cơ quan của chính phủ, các công ty tư vấn môi trường, các công ty dịch vụ và tài nguyên, các công ty kỹ thuật sinh học, dược phẩm, hóa học và các học viện giáo dục và y tế.

Sinh viên du học Canada ngành công nghệ sinh học

Sinh viên du học Canada ngành công nghệ sinh học

Các chức danh nghề nghiệp liên quan đến ngành sinh học: nhà giải phẫu học, nhà vi trùng học, nhà tin sinh học, nhà sinh vật học, nhà sinh học tế bào, nhà sinh thái học, nhà phôi học, nhà di truyền học, nhà mô học, nhà miễn dịch học, nhà sinh học biển, nhà vi sinh vật học, nhà sinh sinh học phân tử, nhà ký sinh trùng học, nhà dược học, nhà sinh lý học, nhà động vật nguyên sinh học, nhà độc chất học, nhà virus học, nhà động vật học.

Hầu hết các trường đại học tại Canada đều giảng dạy về các ngành khoa học liên quan đến ngành công nghệ sinh học. Dưới đây là một số trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo công nghệ sinh học tại Canada.

 • University of Toronto (Toronto, Ontario)
 • McGill University (Montréal, Québec)
 • University of British Columbia
 • McMaster University (Hamilton, Ontario)
 • University of Alberta (Edmonton, Alberta)
 • Dalhousie University (Halifax, Nova Scotia)
 • University of Calgary (Calgary, Alberta)
 • Queens’ University (Kingston, Ontario)