Điều kiện tham gia chương trình CES khi du học Canada


5 FlaresTwitter


0
Facebook


0
Google+


2
LinkedIn


1
Pin It Share


2


5 Flares


×

Từ tháng 03/2016 chính sách Visa ưu tiên CES có hiệu lực, những trở ngại xin visa du học Canada đã được loại bỏ, tạo nhiều cơ hội tốt cho du học sinh Việt Nam. Chương trình Visa ưu tiên đã giúp làm gọn nhẹ áp lực về chứng minh tài chính khi du học Canada. Tuy nhiên Chương trình CES cũng có những điều kiện riêng của nó. Cùng New ocean tìm hiểu Điều kiện tham gia chương trình CES khi du học Canada là gì nhé!

Điều kiện tham gia chương trình CES

Điều kiện tham gia chương trình CES khi du học Canada

Điều kiện tham gia chương trình CES khi du học Canada

– Đạt tối thiểu 5.0 IELTS, trong đó không có kĩ năng nào dưới 4.5 hiệu lực trong vòng 2 năm gần đây.

– Được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường mà có tham gia chương trình thuộc thành viên CICan tại Canada.

– Có giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo với trị giá 10.000 CAD từ Scotiabank để chi trả phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên học tập tại Canada (sinh viên có thể rút dần ra để chi tiêu trong khoảng thời gian sinh sống và học tập ở Canada

– Tiến hành khám sức khỏe tối thiểu 1 tuần trước ngày nộp hồ sơ thị thực.

– Nộp hồ sơ xin thị thực 60 ngày trước ngày nhập học.

Ai có thể tham gia chương trình CES

Với chính sách Visa CES hiện nay, đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sinh viên có ý định học tập tại Canada. Sinh viên nào có thể nộp hồ sơ cho chương trình mới này (CES)?

– Sinh viên có ý định học tập nghiêm túc cho vấn đề du học tại Canada, gia đình có nguồn thu nhập nhưng không có giấy tờ chứng minh và bạn chỉ cần có IELTS 5.0 và đáp ứng các yêu cầu khi nộp Visa cho chương trình CES

Chương trình CES khi du học Canada

Chương trình CES khi du học Canada

– Sinh viên có ý định học tập và làm việc tại Canada, có ý định định cư lâu dài. Visa CES sẽ mang lại nhiều điều kiện và tạo cơ hội để bạn có thể thực hiện được ước mơ du học và định cư tại Canada

– Sinh viên không thành công trong các Visa các quốc gia khác như Mỹ, Úc… và có ý định đến Canada du học, không muốn rủi ro Visa về chứng minh tài chính.

– Điều quan trọng cho chính sách CES và tin vui cho rất nhiều sinh viên đã từng nộp Visa du học Canada trước đây nhưng không thành công vì vấn đề tài chính thì có thể nộp lại hồ sơ theo chương trình này.

Lưu ý về giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo (GIC)

Đầu tiên, sinh viên phải lập 1 tài khoản ngân hàng (tài khoản này bắt buộc phải mang tên sinh viên) tại Việt Nam. Sau đó chuyển tối thiểu 10,200CAD (10,000CAD mua GIC và 200CAD chi phí quản lý) đến ngân hàng Scotia

Sau khoảng 5 ngày, ngân hàng Scotia tại Canada có thể nhận tiền. Khi đó ngân hàng sẽ gửi giấy xác nhận hướng dẫn đầu tư ( tiếng anh là Investment Directions Confirmation). Đây là giấy dùng để chứng minh tài chính cho hồ sơ xin visa trong chương trình CES

 


5 FlaresTwitter


0
Facebook


0
Google+


2
LinkedIn


1
Pin It Share


2


5 Flares


×

Từ tháng 03/2016 chính sách Visa ưu tiên CES có hiệu lực, những trở ngại xin visa du học Canada đã được loại bỏ, tạo nhiều cơ hội tốt cho du học sinh Việt Nam. Chương trình Visa ưu tiên đã giúp làm gọn nhẹ áp lực về chứng minh tài chính khi du học Canada. Tuy nhiên Chương trình CES cũng có những điều kiện riêng của nó. Cùng New ocean tìm hiểu Điều kiện tham gia chương trình CES khi du học Canada là gì nhé!

Điều kiện tham gia chương trình CES

Điều kiện tham gia chương trình CES khi du học Canada

Điều kiện tham gia chương trình CES khi du học Canada

– Đạt tối thiểu 5.0 IELTS, trong đó không có kĩ năng nào dưới 4.5 hiệu lực trong vòng 2 năm gần đây.

– Được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường mà có tham gia chương trình thuộc thành viên CICan tại Canada.

– Có giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo với trị giá 10.000 CAD từ Scotiabank để chi trả phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên học tập tại Canada (sinh viên có thể rút dần ra để chi tiêu trong khoảng thời gian sinh sống và học tập ở Canada

– Tiến hành khám sức khỏe tối thiểu 1 tuần trước ngày nộp hồ sơ thị thực.

– Nộp hồ sơ xin thị thực 60 ngày trước ngày nhập học.

Ai có thể tham gia chương trình CES

Với chính sách Visa CES hiện nay, đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sinh viên có ý định học tập tại Canada. Sinh viên nào có thể nộp hồ sơ cho chương trình mới này (CES)?

– Sinh viên có ý định học tập nghiêm túc cho vấn đề du học tại Canada, gia đình có nguồn thu nhập nhưng không có giấy tờ chứng minh và bạn chỉ cần có IELTS 5.0 và đáp ứng các yêu cầu khi nộp Visa cho chương trình CES

Chương trình CES khi du học Canada

Chương trình CES khi du học Canada

– Sinh viên có ý định học tập và làm việc tại Canada, có ý định định cư lâu dài. Visa CES sẽ mang lại nhiều điều kiện và tạo cơ hội để bạn có thể thực hiện được ước mơ du học và định cư tại Canada

– Sinh viên không thành công trong các Visa các quốc gia khác như Mỹ, Úc… và có ý định đến Canada du học, không muốn rủi ro Visa về chứng minh tài chính.

– Điều quan trọng cho chính sách CES và tin vui cho rất nhiều sinh viên đã từng nộp Visa du học Canada trước đây nhưng không thành công vì vấn đề tài chính thì có thể nộp lại hồ sơ theo chương trình này.

Lưu ý về giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo (GIC)

Đầu tiên, sinh viên phải lập 1 tài khoản ngân hàng (tài khoản này bắt buộc phải mang tên sinh viên) tại Việt Nam. Sau đó chuyển tối thiểu 10,200CAD (10,000CAD mua GIC và 200CAD chi phí quản lý) đến ngân hàng Scotia

Sau khoảng 5 ngày, ngân hàng Scotia tại Canada có thể nhận tiền. Khi đó ngân hàng sẽ gửi giấy xác nhận hướng dẫn đầu tư ( tiếng anh là Investment Directions Confirmation). Đây là giấy dùng để chứng minh tài chính cho hồ sơ xin visa trong chương trình CES