Danh sách những nghề ưu tiên định cư tại Canada


2 FlaresGoogle+


0
Facebook


0
Twitter


0
LinkedIn


1
Pin It Share


1


2 Flares


×

NOC viết tắt của Canada’s National Occupational Classification là danh sách những nghề nghiệp ưu tiên định cư tại Canada. Danh sách này bao gồm các nhóm O – A – B – C – D, danh sách này đưa ra giúp sinh viên khi du học Canada có thể dễ dàng đưa ra quyết định chọn ngành học để từ đó lên kế hoạch du học – định cư tại Canada.

Ngành nghề thuộc NOC nhóm O, A, B là điều kiện nộp hồ sơ vào EE Pool theo diện CED dành cho các du học sinh đã có thời gian học tập tại Canada. Tất cả các bạn sau khi học cao đẳng, đại học ở Canada sẽ đủ điều kiện apply Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP) để được cho phép ở lại làm việc trong thời gian của khoá học mà bạn đã đăng ký. Sau đó bạn có thể apply vào hệ thống CEC rồi chờ thư mời định cư (ITA).

Những ngành nghề nào đang thiếu nhân lực tại Canada

Những ngành nghề nào đang thiếu nhân lực tại Canada

Để được quyền nộp hồ sơ xin định cư Canada, bạn cần có những kinh nghiệm làm việc với ngành nghề thuộc danh sách NOC như sau:

–Các ngành nghề về quản lý (Skill Type 0)
–Các ngành nghề đòi hỏi trình độ Cử nhân, Thạc sĩ hay Tiến sĩ (Skill Level A)
– Các ngành nghề đòi hỏi trình độ Cao Đẳng hay Cao Đẳng Nghề (Skill Level B )

Danh sách những nghề ưu tiên định cư tại Canada

Management occupations

Management occupations

 1. Management occupations
 2. Business, finance and administration occupations
 3. Natural and applied sciences and related occupations
 4. Health occupations
 5. Occupations in education, law and social, community and government services
 6. Occupations in art, culture, recreation and sport
 7. Sales and service occupations
 8. Trades, transport and equipment operators and related occupations
 9. Natural resources, agriculture and related production occupations
 10. Occupations in manufacturing and utilities

Những ngành nghề nào đang thiếu nhân lực tại Canada?

 

Nhóm ngành Nghề thuộc nhóm ngành
Dịch vụ Du lịch – Ăn uống
Tài chính kinh doanh Quản lí tài chính, Kiểm toán, Kế toán, Quản trị nhân lực, Bất động sản, Bán lẻ
Sức khỏe – Phúc lợi xã hội Y tá, Chuyên gia tâm lí, Điều dưỡng, Nhân viên xã hội, Dược, Tư vấn viên, Thiết bị y tế
Kỹ thuật Khai thác mỏ, Xây dựng, Giao thông, Dầu khí, Năng lượng, Cơ khí, Điện.

 

Một số thành phố thiếu hụt nhân lực các ngành

 • Thành phố Toronto: Phân tích kinh doanh, Phân tích tài chính.
 • Thành phố Vancouver: Kế toán, Kỹ sư điện, Kỹ thuật.
 • Thành phố Winnipeg: Kỹ sư kỹ thuật – địa chất, Kế toán, Điện.
 • Thành phố Calgary: Kỹ sư điện, Cơ khí, Thiết kế công trình.

Có thể bạn quan tâm:
>>Danh sách các trường ưu tiên theo chương trình CES phân theo tỉnh – bang

>> Du học Canada nên học ngành gì để có cơ hội định cư cao


2 FlaresGoogle+


0
Facebook


0
Twitter


0
LinkedIn


1
Pin It Share


1


2 Flares


×

NOC viết tắt của Canada’s National Occupational Classification là danh sách những nghề nghiệp ưu tiên định cư tại Canada. Danh sách này bao gồm các nhóm O – A – B – C – D, danh sách này đưa ra giúp sinh viên khi du học Canada có thể dễ dàng đưa ra quyết định chọn ngành học để từ đó lên kế hoạch du học – định cư tại Canada.

Ngành nghề thuộc NOC nhóm O, A, B là điều kiện nộp hồ sơ vào EE Pool theo diện CED dành cho các du học sinh đã có thời gian học tập tại Canada. Tất cả các bạn sau khi học cao đẳng, đại học ở Canada sẽ đủ điều kiện apply Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP) để được cho phép ở lại làm việc trong thời gian của khoá học mà bạn đã đăng ký. Sau đó bạn có thể apply vào hệ thống CEC rồi chờ thư mời định cư (ITA).

Những ngành nghề nào đang thiếu nhân lực tại Canada

Những ngành nghề nào đang thiếu nhân lực tại Canada

Để được quyền nộp hồ sơ xin định cư Canada, bạn cần có những kinh nghiệm làm việc với ngành nghề thuộc danh sách NOC như sau:

–Các ngành nghề về quản lý (Skill Type 0)
–Các ngành nghề đòi hỏi trình độ Cử nhân, Thạc sĩ hay Tiến sĩ (Skill Level A)
– Các ngành nghề đòi hỏi trình độ Cao Đẳng hay Cao Đẳng Nghề (Skill Level B )

Danh sách những nghề ưu tiên định cư tại Canada

Management occupations

Management occupations

 1. Management occupations
 2. Business, finance and administration occupations
 3. Natural and applied sciences and related occupations
 4. Health occupations
 5. Occupations in education, law and social, community and government services
 6. Occupations in art, culture, recreation and sport
 7. Sales and service occupations
 8. Trades, transport and equipment operators and related occupations
 9. Natural resources, agriculture and related production occupations
 10. Occupations in manufacturing and utilities

Những ngành nghề nào đang thiếu nhân lực tại Canada?

 

Nhóm ngành Nghề thuộc nhóm ngành
Dịch vụ Du lịch – Ăn uống
Tài chính kinh doanh Quản lí tài chính, Kiểm toán, Kế toán, Quản trị nhân lực, Bất động sản, Bán lẻ
Sức khỏe – Phúc lợi xã hội Y tá, Chuyên gia tâm lí, Điều dưỡng, Nhân viên xã hội, Dược, Tư vấn viên, Thiết bị y tế
Kỹ thuật Khai thác mỏ, Xây dựng, Giao thông, Dầu khí, Năng lượng, Cơ khí, Điện.

 

Một số thành phố thiếu hụt nhân lực các ngành

 • Thành phố Toronto: Phân tích kinh doanh, Phân tích tài chính.
 • Thành phố Vancouver: Kế toán, Kỹ sư điện, Kỹ thuật.
 • Thành phố Winnipeg: Kỹ sư kỹ thuật – địa chất, Kế toán, Điện.
 • Thành phố Calgary: Kỹ sư điện, Cơ khí, Thiết kế công trình.

Có thể bạn quan tâm:
>>Danh sách các trường ưu tiên theo chương trình CES phân theo tỉnh – bang

>> Du học Canada nên học ngành gì để có cơ hội định cư cao