Kinh Nghiệm Du Học Canada

Cộng đồng người Việt Nam ở Canada

Cộng đồng người Việt ở Canada (Du học Canada cùng New Ocean)

Cộng đồng người việt sinh sống ở canada
Cộng đồng người việt sinh sống ở Canada

1. Số lượng người Việt ở Canada ngày càng tăng

Những người Canada gốc Việt Nam chiếm phần đông trong số những người Canada không chính gốc đang sinh sống tại nước sở tại. Cộng đồng người Việt Nam có số lượng lớn thứ năm sau Trung Quốc, Ấn Độ, Filipino và  Jamaica. Vào năm ngoái, có khoảng hơn 150,000 người gốc Việt Nam sinh sống ở Canada, chiếm dưới 1% tổng dân số Canada.

Cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở Canada tăng về số lượng ở mức cao hơn mức tăng dân số trung bình của Canada. Điển hình là trong khoảng những năm 1996 đến 2001, số lượng người dân gốc Việt Nam ở Canada đã tăng khoảng 11%, trong khi mức tăng dân số của Canada là 4%. Phần đông người Việt Nam ở Canada sống ở Canada đều không được sinh ra tại đất nước này.

>>Mẹo giao tiếp khi bạn đến Canada

Vào năm 2001, có khoảng trên 70% người Canada gốc Việt Nam được sinh ra ở nước ngoài so với 18% tổng dân số. Trong số những người Canada gốc Việt sinh tại nước ngoài thì 93% là những người sinh ra tại Việt Nam. Đa số người gốc Việt Nam chuyển đến sinh sống tại Canada khoảng 20 năm về trước. Vào năm 2001, 44% người nhập cư Việt Nam đến Canada vào những năm 1981, 1990, trong khi 31% còn lại đến Canada vào những năm 1991 và 2001.

2. Hầu hết những người Việt Nam đều sinh sống tại 4 tỉnh của Canada

Đa số những người Canada gốc Việt đều sinh sống ở bốn tỉnh Ontario, Quebec, British Columbia và Alberta. Vào năm 2001, 96% người Canada gốc Việt Nam sống ở một trong bốn tỉnh này. Cũng vào năm đó, Ontario cũng trở thành mái nhà của 45% dân cư sinh sống, 19% còn lại sống ở thành phố Quebec và 18% sống ở British Columbia và 14% sống ở Alberta.

>>Cách thích ứng cuộc sống khi du học Canada

3. Dân số trẻ

Những người Canada gốc Việt đa số đều là trẻ em và các thanh niên trẻ đang ở độ tuổi làm việc. Vào năm 2001, trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 25% cộng dồng Việt Nam, so với 19% tổng dân số. Số người dân Việt Nam ở độ tuổi 25 – 44 chiếm 38% so với 31% tổng dân số Canada. Ngược lại, số người già chỉ chiếm 5% tổng số trong cộng đồng người Việt Nam so với 12% tổng dân số Canada.

4. Gần một nửa theo đạo Phật

Gần một nửa người dân Việt Nam đều theo đạo Phật (48%), 22% theo đạo Thiên chúa và 5% theo đạo Tin Lành….

Đăng bình luận