Canada – Đất nước đa sắc tộc

canadaCanada – Đất nước đa sắc tộc, nơi mà người ta chấp nhận và khuyến khích những nền văn hóa khác nhau cùng tồn tại và phát triển trong một xã hội. Ở đó, những người dân thuộc các chủng tộc, những nền văn hóa khác nhau có thể chung sống hài hòa và có mối quan hệ tốt với nhau. Cùng chung sống và chấp nhận những nền văn hóa khác nhau sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn và xóa bỏ những hiềm khích, thù hằn.

Lịch sử

Canada chính thức trở thành đất nước đa sắc tộc từ năm 1971 khi chính phủ bắt đầu công nhận giá trị và phẩm chất của những người Canada thuộc các chủng tộc và dân tộc khác, đến từ vùng miền khác nhau và nói thứ ngôn ngữ khác nhau. Cũng từ đó, chính phủ Canada cũng công nhận những người Canada gốc và trao cho họ quyền lợi và địa vị như những người Canada bình thường khác. Hai ngôn ngữ được nói chính thức ở Canada là Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Xã hội đa sắc tộc

Canada cũng khuyến khích tất cả mọi người tham gia các lĩnh vực của cuộc sống. Mọi người thuộc những chủng tộc và dân tộc khác nhau đều có thể tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị. Tất cả mọi người đều bình đẳng và có quyền như nhau. Những điều này được thể hiện trong hiến chương về quyền lợi và tự do của Canada.

Nhiều người đến Canada vẫn còn mang nặng tư tưởng phân biệt chủng tộc đối với những người thuộc dân tộc và chủng tộc khác, nhưng điều đó không được cho phép ở Canada. Tất cả mọi người đếu có quyền bình đẳng. Họ có quyền tự tôn và gìn giữ nét văn hóa của dân tộc mình và chúng ta cũng có quyền làm vậy và cần phải tôn trọng điều đó ở họ. Hầu hết những người Canada đều trải qua những căng thẳng về vấn đề chủng tộc nên người Canada suy nghĩ khá thoáng, họ tôn trọng và chấp nhận bất kỳ ai chấp nhận và tôn trọng họ.

Người Canada tôn trọng tôn giáo của bạn

Hiến chương về Quyền lợi và quyền tự do của người Canada sẽ bảo vệ tôn giáo và tín ngưỡng của bạn nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn cũng cần tôn trọng niềm tin của những người khác.

Trách nhiệm của bạn

Nếu là người mới đến Canada đồng nghĩa với việc sống trong một môi trường đa sắc tộc thì có thể bạn sẽ phải cố gắng thích nghi đôi chút. Tất cả công dân Canada đều tuân thủ theo luật Pháp, bao gồm cả Hiến chương về quyền lợi và quyền tự do dân chủ đề cập đến việc cấm phân biệt đối xử về nguồn gốc dân tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác của mọi người…Thêm vào đó, những người mới được khuyến khích học một trong hai thứ tiếng chính thức của Canada.

 (Du học Canada cùng New Ocean)

  • Pin It
  • Share
  • Tweet

Chia sẻ

About phamvananh