Tư Vấn Du Học Canada

Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu Canada năm 2015

Dưới đây là bảng xếp hạng top 26 trường đại học hàng đầu tại Canada năm 2015. Kết quả này được dựa trên bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới theo USNews.

Bảng xếp hạng các trường tại Canada

Bảng xếp hạng các trường tại Canada

Đại học Xếp hạng tại Canada Xếp hạng thế giới
Đại học Toronto 1 16
Đại học British Columbia 2 33
Đại học McGill 3 53
Đại học Alberta 4 106
Đại học Montreal 5 114
Đại học McMaster 6 145
Đại học Ottawa 7 191
Đại học Calgary 8 194
Đại học Western Ontario 9 236
Đại học Waterloo 10 244
Đại học Laval 11 257
Đại học Simon Fraser 12 284
Đại học Victoria 13 296
Đại học Queen 14 310
Đại học Manitoba 15 362
Đại học Dalhousie 16 370
Đại học York 17 384
Đại học Guelph 18 420
Đại học Saskatchewan 19 482
Đại học Carleton 20 494
Đại học Québec Montréal 21 579
Đại học Sherbrooke 22 626
Đại học Regina 23 644
Đại học Concordia 24 660
Đại học Memorial Newfoundland 25 688
Học viện bách khoa Montreal 26 706

 

Đăng bình luận