10 ngành giúp bạn dễ dàng định cư thành công tại Canada


6 FlaresTwitter


0
Facebook


0
Google+


3
LinkedIn


1
Pin It Share


2


6 Flares


×

Theo báo cáo của Chris Weller Business Insider – hệ thống theo dõi nhanh dành cho người nhập cư tại Canada giúp các lao động lành nghề dễ dàng định cư và tìm thấy được công việc phù hợp trên toàn quốc.

Tất cả các ứng viên có thể được ghi điểm dựa trên các yếu tố bao gồm kỹ năng bản thân, kinh nghiệm làm việc, trình độ ngôn ngữ và giáo dục, và sau đó những người ở vị trí đầu bảng xếp hạng sẽ được mời để trở thành thường trú nhân.

Sau khởi động của chương trình trong năm 2015, chính phủ Canada cho biết đã mời được hơn 31.000 người nhập cư có trình đọ tay nghề cao làm thường trú nhân. Chính phủ Canada đã cam kết xử lý nhanh  nhất đơn xin nhập cư và chậm nhất là trong vòng sáu tháng đối với hầu hết các trường hợp.

Theo chính phủ Canada, dưới đây là những ngành nghề giúp bạn dễ dàng định cư thành công khi du học Canada

 1. Tài chính và các nhà phân tích đầu tư

Tài chính và các nhà phân tích đầu tư

Tài chính và các nhà phân tích đầu tư

Phần trăm ứng viên được mời làm thường trú nhân:  1,4%

Số người xin nhập cư thành công: 446

 1. Kiểm toán tài chính và kế toán

Phần trăm ứng viên được mời làm thường trú nhân: 1.6%

Số người xin nhập cư thành công: 494

 1. Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Phần trăm ứng viên được mời làm thường trú nhân: 1.8%

Số người xin nhập cư thành công: 550

 1. Giám sát bán hàng

Phần trăm ứng viên được mời làm thường trú nhân: 2.2%

Số người xin nhập cư thành công: 669

 1. Giáo sư  và giảng viên Đại học

Giáo sư và giảng viên Đại học

Giáo sư và giảng viên Đại học

Phần trăm ứng viên được mời làm thường trú nhân: 2.4%

Số người xin nhập cư thành công: 745

 1. lập trình máy tính và phát triển phương tiện truyền thông tương tác

Phần trăm ứng viên được mời làm thường trú nhân: 3%

Số người xin nhập cư thành công: 935

 1. Kỹ sư phần mềm

Kĩ sư phần mềm

Kĩ sư phần mềm

Phần trăm ứng viên được mời làm thường trú nhân: 3%

Số người xin nhập cư thành công: 940

 1. Quản trị hệ thống công nghệ thông tin

Phần trăm ứng viên được mời làm thường trú nhân: 4%

Số người xin nhập cư thành công: 1.255

 1. Đầu bếp

Đầu bếp

Đầu bếp

Phần trăm ứng viên được mời làm thường trú nhân: 7.4%

Số người xin nhập cư thành công: 2.295

 1. giám sát chế biến thực phẩm

Phần trăm ứng viên được mời làm thường trú nhân: 7,6%

Số người xin nhập cư thành công: 2.356

Xem thêm:

> Danh sách những nghề ưu tiên định cư tại Canada

> Kinh nghiệm định cư tại Canada sau du học